Haiphong Marine Services and Trading Investment Co., Ltd.

12 Flr. Akashi Building, Le Hong Phong, Ngo Quyen, Hai Phong
Head office: 12 Lach Tray, Ngo Quyen district, Hai Phong City, Viet Nam
+84-2253 761 989
trang con

Recruitment and Maritime Training

Cập nhật: 09-10-2018 02:30:20 | Services | Lượt xem: 1292

Tuyển dụng, đào tạo cập nhật và nâng cao thuyền viên hàng hải

Tuyển dụng, đào tạo cập nhật và nâng cao thuyền viên hàng hải đáp ứng các yêu cầu của chủ tầu và Công ước quốc tế về Đào tạo, Cấp bằng và Trực ca cho thuyền viên (STCW78/2010);

 

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN:

I- KHÓA HUẤN LUYỆN HẢI ĐỒ ĐIỆN TỬ - ECDIS TRAINING COURSE

Hợp tác đầu tư với Tập đoàn EPSILON HELLAS, HP MARINE đã trang bị Hệ thống Computer đào tạo trực tuyến cấp Chứng chỉ Hải đồ điện tử cho thuyền viên của hãng FURUNO với các Models sau:

1. FURUNO FEA 2017/2018 NavSkills CAT (Computer Aid Training)

2. FURUNO FMD 3100/3200/3300 – CBT (Online).

HP MARINE liên tục tuyển sinh và đào tạo tại Phòng huấn luyện của công ty.

 

II- KHÓA ĐÀO TẠO TIẾNG ANH HÀNG HẢI MARITIME ENGLISH TRAINING COURSE

Hợp tác với Dự án Nâng cao chất lượng thuyền viên Việt Nam do Công đoàn toàn Thủy thủ Nhật Bản- JSU tài trợ, Công ty liên tục tuyển chọn các thuyền viên để tham gia đào tạo tiếng Anh và Nghiệp vụ hàng hải theo các lớp 01 tháng và 04 tháng.

 

 

Copyright by Haiphong Marine Services and Trading Investment Co., Ltd.