Haiphong Marine Services and Trading Investment Co., Ltd.

12 Flr. Akashi Building, Le Hong Phong, Ngo Quyen, Hai Phong
Head office: 12 Lach Tray, Ngo Quyen district, Hai Phong City, Viet Nam
+84-2253 761 989
trang con

Crew supply and management

Cập nhật: 09-10-2018 02:01:23 | Services | Lượt xem: 703

Cung cấp và quản lý thuyền viên cho các chủ tầu trong và ngoài nước

Cung cấp và quản lý thuyền viên cho các chủ tầu trong và ngoài nước theo Giấy chứng nhận phù hợp về tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải SRPS – MLC 2006 của Cục Hàng hải - Bộ Giao thông vận tải;

Copyright by Haiphong Marine Services and Trading Investment Co., Ltd.