Haiphong Marine Services and Trading Investment Co., Ltd.

12 Flr. Akashi Building, Le Hong Phong, Ngo Quyen, Hai Phong
Head office: 12 Lach Tray, Ngo Quyen district, Hai Phong City, Viet Nam
+84-2253 761 989
trang con
Sending Vietnamese Labors to work abroad

Sending Vietnamese Labors to work abroad

Ngày: 09-10-2018 | Xem: 1492

Tuyển chọn, đào tạo và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoà

More
Crew supply and management

Crew supply and management

Ngày: 09-10-2018 | Xem: 1639

Cung cấp và quản lý thuyền viên cho các chủ tầu trong và ngoài nước

More
Recruitment and Maritime Training

Recruitment and Maritime Training

Ngày: 09-10-2018 | Xem: 1294

Tuyển dụng, đào tạo cập nhật và nâng cao thuyền viên hàng hải

More

Copyright by Haiphong Marine Services and Trading Investment Co., Ltd.