Haiphong Marine Services and Trading Investment Co., Ltd.

12 Flr. Akashi Building, Le Hong Phong, Ngo Quyen, Hai Phong
Head office: 12 Lach Tray, Ngo Quyen district, Hai Phong City, Viet Nam
+84-2253 761 989
trang con
Thay đổi công nghệ trên thiết bị tàu biển hiện tại và tương lai

Thay đổi công nghệ trên thiết bị tàu biển hiện tại và tương lai

Ngày: 20-11-2020 | Xem: 5375

Thay đổi công nghệ trên thiết bị tàu biển hiện tại và tương lai

More
Vai trò của cẩu hàng và những vấn đề cần quan tâm

Vai trò của cẩu hàng và những vấn đề cần quan tâm

Ngày: 19-08-2020 | Xem: 5668

Vai trò của cẩu hàng

More
THE MID-AUTUMN FESTIVAL 2019

THE MID-AUTUMN FESTIVAL 2019

Ngày: 18-09-2019 | Xem: 5093

GIVING GIFTS ON THE MID-AUTUMN FESTIVAL 2019

More
DAY OF THE SEAFARER

DAY OF THE SEAFARER

Ngày: 25-06-2019 | Xem: 5452

Gratitude to silent Vietnamese seafarers

More
ANNUAL  MEETING OF SEAFARERS

ANNUAL MEETING OF SEAFARERS

Ngày: 29-01-2019 | Xem: 6066

ANNUAL  MEETING OF SEAFARERS

More

Copyright by Haiphong Marine Services and Trading Investment Co., Ltd.